Den næste akkord som vi skal lære er en Em eller E-mol Du ser den på fig.1-4. Lær den på samme måde som du gjorde med D akkorden.

Øvelse 1 – 2

Dette er den samme øvelse, som du havde med D akkorden, men her spiller du så bare Em i stedet for D. Øv på samme måde imens du tæller til fire i hver takt.¨

Tæl til fire i hver takt ligesom du gjorde i øvelsen ovenover.

Øvelse 1 – 3

Lad os gå et skridt videre. Nu skal vi øve på at skifte imellem de to akkorder, vi netop har lært. Udfordringen bliver her, at vi skal skifte akkord uden, at der bliver ophold eller pause i melodien! Spil og tæl ligesom du gjorde det i opgave 1-1 og 1-2.