Mester Jakob

MÅ FORMATTERES OM!

D D Mester Jakob, Mester Jakob D D sover du, sover du.

D D hører du ej klokken, D D hører du ej klokken.

D D D D Bim bam bum, bim bam bum

Ro, ro, ro din båd.

MÅ FORMATTERES OM!

D D Ro, ro, ro din båd, D D tag din åre fat!

D D Vuggende, vuggende, vuggende, vuggende D D over Kategat.